Recovery Toolbox for Lotus Notes - Online hulp

Recovery Toolbox for Lotus Notes ( Downloaden) is een gespecialiseerde hersteltool om gegevens van beschadigde .nsf-bestanden te herstellen. Dankzij deze software kunt u zelf gegevens herstellen en besparen op dure en doorgaans trage hersteldiensten van derden, om zo zelf het probleem op te lossen in een handomdraai. De bijzonder intuïtieve interface met een minimaal aantal bedieningslementen maakt het programma geschikt voor gebruikers met een basis computerkennis en totaal geen ervaring met gegevensherstel.

Als u zich in een situatie bevindt waarin u niet naar behoren kunt werken door een beschadigd *.nsf-bestand, en u dringend de gegevens ervan moet herstellen, zal Recovery Toolbox for Lotus Notes u hierbij snel helpen.

U hoeft alleen de onderstaande instructies te volgen:

  1. Controleer of Lotus Notes op uw computer geïnstalleerd staat voor u het herstelproces start. Het programma gebruikt een aantal componenten van Lotus Notes om de oorspronkelijke gegevensstructuren te herstellen en de herstelde gegevens op te slaan.
  2. Start het programma. Op het eerste scherm selecteert u de bestanden waar u mee gaat werken. Dit kan door de naam van het bestand in te voeren in het tekstveld, of door een bestand te selecteren uit een lijst van eerder gebruikte bestanden. Hiertoe typt u de naam van het bestand in het middenveld van het programmavenster, of gebruikt u het standaard Windows- dialoogvenster door op het kleine mappenpictogram te klikken rechts van het veld. Als u al bestanden hebt hersteld met het programma en een eerder gebruikt NSF-bestand nodig hebt, kunt u het selecteren uit een drop-downlijst die u opent door op de neerwaartse pijl te klikken rechts van het veld. Zodra de selectie gemaakt is, klikt u op Analyse (Analyseren) om door te gaan met het gegevensherstel. Wanneer het programma een bevestiging vraagt om door te gaan, geeft u die.
  3. Wacht tot de bestandanalyse voltooid is. Zelfs op relatief snelle computers kan dit proces enige tijd in beslag nemen. De duur hangt ook af van de omvang van het beschadigde bestand. Zodra dit proces afgelopen is, wordt een tabel weergegeven met recupereerbare items.
  4. In de tabel kunt u de recupereerbare items doorbladeren, laten weergeven en aanvinken voor herstel. De lijst kan worden gesorteerd op verzender, ontvanger, onderwerp, datum en aanwezigheid van bijlagen. Klik hiertoe op de betreffende kolomtitel in de tabel. Als u een item selecteert, wordt de inhoud ervan weergegeven onderaan het scherm. Deze voorbeeldweergave ondersteunt rich text-formattering en biedt een weergave die de oorspronkelijke vorm sterk benadert. Om items te selecteren voor herstel, vinkt u de betreffende vakjes aan in de linkerkolom van de tabel. Als u alle beschikbare items wenst te herstellen, vinkt u het vakje aan bovenaan de eerste kolom van de tabel. Klik daarna op Next (Volgende).
  5. In de laatste stap van de herstelwizard bepaalt u de plaats waar de herstelde gegevens worden opgeslagen. Dit kan een nieuwe database zijn of een bestaande Lotus Notes database. In beide gevallen dient u de naam van de database op te geven. Als de gegevens op een server op afstand moeten worden opgeslagen, geeft u de naam van de server op in het veld Server name (Servernaam). Als u de gegevens opslaat in een lokale database, kunt u dit veld leeg laten. Klik op Start Recovery (Herstel starten) om de gegevens op te slaan.

    U dient te beschikken over de juiste rechten (privileges) om gegevens op te slaan op een bestaande server of een server op afstand. Als Lotus Notes niet actief is tijdens het herstel, krijgt u een standaard verzoek om uw login/wachtwoord in te voeren van Lotus Notes wanneer RTLN de gegevens probeert op te slaan.

  6. Het programma zal uw gegevens opslaan en een herstellog weergeven met gedetailleerde informatie over de huidige herstelsessie. U kunt het programma afsluiten door op Finish (Afsluiten) te klikken, of terugkeren naar het hoofdscherm via de knop Back (Terug).

Het hoofdmenu van het programma bevat slechts enkele items: de zelfdetectieknop voor de NSF-versie - die altijd actief is - en twee commando's in het menu Actions (Handelingen). Het commando Clear file list (Bestandenlijst leegmaken) verwijdert eerder gebruikte NSF-bestanden. Met het commando Send source file (Bronbestand verzenden) verzendt u het geselecteerde NSF-bestand naar de ontwikkelaars van het programma als de gegevens voor één of andere reden niet konden worden gerecupereerd. Als u dit commando uitvoert wordt een pagina geopend in uw webbrowser, met gedetailleerde instructies om het beschadigde bestand voor te leggen, en een handmatig verzoek tot herstel gericht aan de ontwikkelaars van Recovery Toolbox for Lotus Notes. Zodra de ontwikkelaars uw bestand ontvangen, zullen ze pogen om de gegevens te herstellen aan de hand van speciale tools en hun uitgebreide ervaring op dit gebied.

Lotus Notes is een krachtige tool voor communicatie en samenwerking, die vooral door bedrijven wordt gebruikt. Wereldwijd zijn er ongeveer 150 miljoen licenties in gebruik. Dit pakket is een rechtstreekse concurrent van Microsoft Exchange Server + Outlook, zowel op gebied van functionaliteit als voor wat betreft het geschatte klantenbestand. Het pakket slaat zowel de applicaties als de gegevens op in het NSF-formaat. Daarom wordt Lotus Notes vaak een documentgericht systeem genoemd, dat niet van relationele aard is. Dit betekent dat als een *.nsf-bestand beschadigd raakt, de gegevens (en alleen de gegevens) totaal onbeschikbaar worden voor het systeem. Aangezien Lotus Notes in de eerste plaats door bedrijven wordt gebruikt, kan gegevensverlies dramatische gevolgen hebben op elk hiërarchisch niveau. Het kan leiden tot een lichte vertraging in het werk van een werkgroep, tot een rampzalige stilstand van alle activiteiten in een afdeling, naargelang de mate waarin het bedrijf afhankelijk is van de gegevens die in Lotus Notes-bestanden worden opgeslagen. Jammer genoeg zijn NSF-bestanden even kwetsbaar voor toevallige beschadiging als alle andere bestanden. Als u dus vaak Lotus Notes gebruikt en af en toe te maken krijgt met hardware- en netwerkproblemen, is het ongetwijfeld een goed idee om Recovery Toolbox for Lotus Notes bij de hand te hebben.